S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies, vďaka ktorým vám môžeme poskytovať individuálne informácie o našich výrobkoch pre marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“ alebo akýkoľvek odkaz mimo túto lištu súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť v nastavení vášho prehliadača.

ČLÁNKY

arr3Tipy a rady ako si správne vybrať šperky  Pripravili sme pre vás pár rád ako si správne vyberať šperky tak, aby podporili vašu krásu. Aj... arr3Starostlivosť o šperky  Šperky, aby zostali dlho krásne a nositeľné si taktiež vyžadujú určitú starostlivosť. Šperky... arr3Účinky liečivých kameňov    V tomto článku si môžte podrobnejšie prečítať o účinkoch liečivých kameňov, ktoré ponúkame v... arr3Liečivé kamene podľa znamení zverokruhu  Ak hľadáte kamienky podľa vášho znamenia zverokruhu, ale neviete, ktoré to sú, máme tu pre vás...

KONTAKTY

Rita Mervová
Sládkovičova 3
937 01 Želiezovce
tel: +421 908 716 403
sperkysan@gmail.com

VÝPREDAJ

cena pred zľavou 6,00 eur
cena 3,00 eur
skladom
cena pred zľavou 10,00 eur
cena 5,00 eur
skladom
cena pred zľavou 18,00 eur
cena 12,60 eur
skladom

» Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Preambula

 

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a firmy Rita Mervová, v prípade, že vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

 

Článok I.

 

Prevencia

 

 • Odst. 1 – Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť produktu presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 • Odst. 2 – Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 • Odst. 3 – Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Firma Rita Mervová poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom informačných materiálov dostatočné množstvo informácií potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
 • Odst. 4 – K zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby produktov slúžia rôzne prípravky a čistiace prostriedky, ktoré možno zakúpiť v špecializovaných predajniach.
 • Odst. 5 – Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

 

Článok II.

 

Základné podmienky reklamácie

 • Odst. 1 – Firma Rita Mervová zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 • Odst. 2 – Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.
 • Odst. 3 – Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 • Odst. 4 – Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, zlého skladovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Odst. 5 – Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je majiteľ e-shopu alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 • Odst. 6 – Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Firma Rita Mervová je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
 • Odst. 7 – Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
 • Odst. 8 – Zákazníkovi bude predmet reklamácie po ukončení reklamačného konania zaslaný na jeho poštovú adresu.

 

Článok III.

 

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Odst. 1 – Zákazník môže uplatniť reklamáciu poštou, prípadne e-mailom na sperkysan@gmail.com. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu firma Rita Mervová reklamačné konanie nezačne.
 • Odst. 2 – Majiteľ e-shopu alebo ním poverený pracovník je povinný zaslať elektronicky alebo poštou zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 • Odst. 3 – Ihneď ako zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovar, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť.

 

Článok IV

 

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • Odst. 1 – Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila, bez ďalšieho užívania chybného výrobku. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 • Odst. 2 – Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Firma Rita Mervová je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba na vymenenú súčasť.
 • Odst. 3 – Chyba, ktorá sa prejaví do 12 mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak firma Rita Mervová nepreukáže opak.

 

 

Článok V

 

Odstrániteľné chyby

 • Odst. 1 – Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 • Odst. 2 – V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Firma Rita Mervová je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Odst. 3 – O prevedení opravy rozhodne majiteľ e-shopu alebo ním poverený zamestnanec a vyznačí alebo dohodne termín zaslania so zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 • Odst. 4 – Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým firme Rita Mervová nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru alebo závažnosti chyby.
 • Odst. 5 – V prípade odstrániteľnej chyby má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy len pokiaľ:
  • reklamácia nebola vybavená (odoslaná) do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

 

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v době uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

 

Článok VI

 

Neodstrániteľné chyby

 

 • Odst. 1 – Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodujúcim okolnostiam.
 • Odst. 2 – Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:

-       Požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar)

-       Alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 • Odst. 3 – V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru jako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právu na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovní zľavy sa prihliada na charakter chyby, stupeň a spôsob opatrovania výrobku, dĺžku jeho užívania a možnosti ďalšieho použitia.

 

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

NDUyZT